Appreciative inquiry: een resultaatgerichte aanpak voor verandering en vernieuwing

  

Organisaties  verkeren steeds vaker in een continue staat van verandering en dat op vele fronten tegelijk. Managers, veranderaars en professionals staan voor complexe veranderingen die vanuit de markt of samenleving op hen afkomen. Dat levert situaties op waarin blauwdrukken niet langer werken. Maar wat dan wel? Appreciative Inquiry is een praktisch en bewezen alternatief dat veel organisaties succesvol hebben ingezet voor verandering en vernieuwing.

Appreciative Inquiry is een vorm van actie-onderzoek die mensen mobiliseert om verandering en vernieuwing samen vorm te geven. Deze aanpak verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de noodzakelijke creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven van mensen op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

 

Focus op communicatie

Appreciative Inquiry wil geen mensen veranderen, maar kijkt naar de conversaties die mensen met elkaar voeren en dan vooral naar de manier waarop ze dat met elkaar doen. Appreciative Inquiry ziet communicatie als de sleutel voor succesvolle verandering.

De meeste mensen gebruiken communicatie als een middel om een boodschap over te brengen of om iets van een ander gedaan te krijgen. Appreciative Inquiry verlegt het doel van mensen overtuigen of verleiden naar het gezamenlijk creëren van overeenstemming en perspectief. Dat vraagt om openheid, wederzijdse waardering en een onderzoekende houding van mensen, zeker als de verschillen groot zijn.