appreciative inquiry voor de toekomst

We gebruiken Appreciative Inquiry veelvuldig bij visie- en beleidsontwikkeling in overheids- en not-for-profit-organisaties. Haar kracht is dat ze de complexiteit en het dynamische karakter van dit soort processen goed aankan en niet onnodig en te snel reduceert tot simpele oplossingen. Ze creëert draagvlak voor de visie, het beleid of de strategie door stakeholders actief in het strategisch proces te betrekken en creëert zo een stevige basis voor toekomstige samenwerking. Ook operationaliseert ze strategische ambities naar actieplannen, organisatie en uitvoering. Appreciative Inquiry wordt vaak gecombineerd met andere methoden en techieken, zoals project- en programmamanagement, scrum, open space of business model canvassing. Deze combinatiemogelijkheid maakt het tot een zeer praktisch instrument.