Appreciative Inquiry in teams

Appreciative Inquiry wordt veelvuldig ingezet om teams beter samen te laten werken aan resultaat. Dat geldt voor samenwerking in teamverband maar ook tussen teams en al of niet in netwerkverband. Aanleidingen zijn bijvoorbeeld de behoefte om de teamprestaties te verbeteren, teamcompetenties te ontwikkelen, verschillen productief te maken, nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten of een cultuur van samenwerking te creëren.

 

Hoewel teamsamenwerking vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren, is het dat niet. Teams leveren vaak in op productiviteit, werkplezier en resultaten door gebrekkige en slechte samenwerking. Ze kunnen beter en duurzamer presteren door gericht te investeren in een goed samenwerkingsklimaat. Appreciative Inquiry helpt ze daarbij.