Appreciative Inquiry in organisaties

Organisaties zetten Appreciative Inquiry in voor organisatieontwikkeling en verandering. Voorbeelden daarvan zijn cultuurverandering, (interne) samenwerking, leiderschapsontwikkeling, prestatieverbetering, organisatieleren en besturing- en inrichtingsvraagstukken. Kenmerkend daarbij is dat ze stakeholders willen betrekken bij de verandering en een open en onderzoekend klimaat willen scheppen dat een positief effect heeft op de kwaliteit van de communicatie en de onderlinge interactie.

 

De kracht van Appreciative Inquiry bij dit soort organisatie-brede processen is dat ze de beschikbare kennis en kwaliteiten van het netwerk benut, de gemeenschappelijkheid voor oplossingsrichtingen en acties vergroot en mensen enthousiasmeert om verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van hun doelen en ambities. Haar zienswijze en aanpak past goed bij de behoefte van veel organisaties aan nieuwe vormen van organiseren, veranderen en ondernemen die meer horizontaal plaatsvinden.