Appreciative inquiry voor individuen

 

Coaching en intervisie

 

Appreciative Inquiry wordt met succes toegepast bij coaching en intervisie. Dat komt door de waarderende dialoog die het hart vormt van het onderzoek dat we met een individu of groep samen vormgeven. Persoonlijke drijfveren, waarden en ervaringen van de deelnemer(s) zijn de ingrediënten van verhalen over hun verleden en de kiemen van nieuwe verhalen over de wensen en verlangens voor de toekomst en wat ervoor nodig is om deze werkelijkheid te laten worden.

 

Niet alleen maar positieve verhalen

 

Mensen laten zien wie ze zijn door de verhalen die ze vertellen. Over zichzelf, anderen, de wereld om hen heen en de dingen die daarin belangrijk voor ze zijn. We zijn op zoek naar de verhalen van gebeurtenissen en momenten die belangrijk zijn geweest in iemands leven dat zijn niet persé altijd positieve verhalen over wat er goed is gegaan. Het zijn vaak wel de verhalen die waardevol voor iemand zijn, waarmee iemand zich heeft verbonden en die iets van de verhalenverteller laten zien. Als er iets van waarde zichtbaar wordt, dan kunnen we gaan onderzoeken hoe die waarde(n) zichtbaar wordt in het toekomstperspectief van iemand. Ook dat is een verhaal, alleen dit keer een nieuw gecreëerd verhaal dat perspectief biedt en dat mensen stimuleert om de acties te ondernemen die helpen het toekomstperspectief werkelijkheid maken. Waarderend coachen en waarderende intervisie zijn ook hier vormen van actieonderzoek, waarin coach en coachee samen de toekomst van de laatste vormgeven.