appreciative inquiry in besturen en raden van toezicht

 

Wat is Governance?

 

Governance is de verzameling van regels, wetten, cultuur,-aspecten, strategieën en processen die van belang zijn voor de manier waarop een organisatie wordt bestuurd, gestuurd, beheerd en gecontroleerd. Bij Governance spelen ook de doelstelling van de organisatie en de relaties tussen alle betrokkenen een grote rol.

 

Wat is Good Governance?

 

Good governance gaat daarbij nog een stap verder. De toevoeging van het woord ‘good’ aan de term Governance betekent dat er bij Governance bovendien de nadruk komt te liggen op het aandacht schenken aan waarden als integriteit, de toepassing van de regels en (gedrags)codes en het feit dat alle betrokkenen een stem mogen hebben.

Good Governance creëert in feite de voorwaarden waaronder alle kunnen samenwerken zodat iedereen wordt gehoord, zich verantwoordelijk voelt en aan de doelstellingen en waarden van alle betrokkenen tegemoet wordt gekomen.

 

Good Governance en appreciative Inquiry

 

Good Governance wordt, door de grote verzameling van betrokkenen met variërende waarden en doelstellingen, vaak als complex ervaren. Om een transparante manier van Good Governance te bereiken stellen veel organisaties governance-codes op, waarin geprobeerd wordt om de regels, wetten, cultuur,-aspecten, strategieën en processen die van belang zijn moeten worden niet alleen moeten worden opgenomen in statuten, reglementen en procedures, maar ook in relatievormen en gedrag van de betrokkenen.

Omdat het bij appreciative inquiry juist gaat om het samen maken van een organisatie, waarbij relaties, waarden en ieders stem worden meegenomen in complexe situaties, maakt dit AI bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld bij raden van bestuur of raden van toezicht te worden ingezet.