Voor wie is appreciative inquiry?

 

Toepassing van Appreciative Inquiry werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van de mensen. Typische situaties waar Appreciative Inquiry binnen organisaties wordt ingezet zijn cultuurverandering, productinnovatie, strategische planning, management development, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, auditing en visitatie en proces- en kwaliteitsverbetering.

Op het maatschappelijke vlak wordt de methode van Appreciative Inquiry ingezet bij vraagstukken over buurt- en wijkontwikkeling, samenwerking, conflicthantering en interactieve beleidsvorming.

Het palet aan mogelijkheden is groot en omvat meer dan wat hierboven staat. Wilt u weten of AI geschikt is voor uw vraag, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.