Hoe werkt appreciatie inquiry in de praktijk?

 

Appreciative Inquiry is een methode die op veel plekken en op veel manieren wordt toegepast. Op deze pagina leest u over verhalen en ervaringen met Appreciative Inquiry.

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zwolle, 2013


Project: Een toekomstvisie ontwikkelen die organisatieverandering in gang zet en die medewerkers eraan verbindt.

”De aanpak heeft veel meer opgeleverd dan ik had verwacht. Ook doordat de verandering meteen begint als je de waarderende aanpak gebruikt. Die beweging, de betrokkenheid van medewerkers, maakt dat er in zo’n organisatie meteen iets gebeurt. Mensen gaan praten met elkaar, worden zich bewust van dingen, voelen zich betrokken. Meepraten heeft te maken met gedrag, mondigheid, cultuur. Uiteindelijk heeft dat het visiedocument opgeleverd met de missie, visie en doelstellingen die we nu aan het implementeren zijn.“

Verder lezen