Waarderend onderzoeken

Bij Appreciative Inquiry geven de mensen zelf vorm aan de veranderingen of vernieuwingen die ze willen. Dat doen ze door eerst de kennis, kerncompetenties, praktijken en kwaliteiten die ze in huis hebben te mobiliseren. Daarna door een heldere stip op de horizon te zetten om vervolgens de condities te scheppen die realisatie van de gemeenschappelijke ambitie dichterbij brengt. Om vervolgens de initiatieven en acties te ontplooien die nodig zijn om daar te komen.

 

De kracht van Appreciative Inquiry, en wat haar onderscheidend maakt, is dat ze lidmaatschap creëert voor deelname aan het veranderingsproces en eigenaarschap voor de verandering of vernieuwing. Medewerkers in de organisatie ontwikkelen ‘soft skills’ die bijdragen aan de open, waarderende en onderzoekende houding die nodig is voor werkelijke en blijvende verandering.

 

Dat betekent niet dat Appreciative Inquiry ‘soft’ is. Ze vraagt van mensen namelijk een kritisch constructieve houding, omdat bij ontwikkeling en verandering altijd verschillen zichtbaar worden. Dat levert spannende gesprekken en momenten op waarin mensen de randen van hun comfortzones opzoeken. De managers die Appreciative Inquiry inzetten zijn daarom over het algemeen gedreven mensen die weten wat ze willen, die vernieuwend zijn en bereid hun verantwoordelijkheid te delen met anderen. Ze weten uit ervaring dat succesvolle verandering altijd het resultaat is van de betrokkenheid en inspanning van velen, waarin zij zelf een katalyserende en ondersteunende rol vervullen.